: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 3/8/2538 : :


เบล
ชื่อ-นามสกุล : 
พิชญา  ตฤปต์วรรธนะ
ชื่อเล่น : 
เบล
วันเกิด : 
3 ส.ค. 2538
อายุ : 
23
เพศ : 
E-mail : 
Pityabelle@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
46 พหลโยธิน48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ
อำเภอ : 
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
10220
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :