[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasakmontree School::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 224 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
มุมธรรมมะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
* ปีการศึกษา 2558
*
 ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560
* ปีการศึกษา 2561
* ปีการศึกษา 2562
ระบบรายเว็บไซต์
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางจิราพร รุ่งโรจน์ศรีบุญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางศุภนิจ ครองยุทธ
ครู
Click ดูประวัติ
นางพัชรีพรรณ ขันธ์จำเนียร
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวศรุดา ก้อมมณี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุปราณี ศรีมุล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวศิวธิดา ทรัพย์เหมือน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพรพิมล ปรีชา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุกัญญา จินดาทิพย์
ครู
Click ดูประวัติ
นายชวิญ ทวิอัจฉริยกุล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวธันยาภรณ์ คอนคำ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวบุษยพรรณ พรหมวาทย์ จันทรา
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : ห้องเรียนพิเศษ (GEP)
16 : ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
19 : ครูธุรการ