[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasakmontree School::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 224 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
มุมธรรมมะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
* ปีการศึกษา 2558
*
 ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560
* ปีการศึกษา 2561
* ปีการศึกษา 2562
ระบบรายเว็บไซต์
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสุวรรณา อินทร์ฉาย
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางมณเฑียร วัชรธนาลักษณ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางธรรศธฤต ตนสกุลเดช
ครู
Click ดูประวัติ
นางนภสร ยอดชาญ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวภัทรวดี โพธิ์พันธ์ุ
ครู
Click ดูประวัติ
นายกษมะ นิจจันทร์พันศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นางกุหลาบ เทียบคุณ
ครู
Click ดูประวัติ
นางพัลภา สุมิตรเหมาะ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวกิ่งดาว เทศกุล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสมลักษณ์ บุญบรรลุ
ครู
Click ดูประวัติ
นายภูริเชษฐ์ ลำลอง
ครู
Click ดูประวัติ
นายสิทธิธรรม โพธิพันธุ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายบุญเชิด ชุมพล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวมัจฉา ชุมสงฆ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทร์มณี ทองเจริญ
ครู
Click ดูประวัติ
นายอานุภาพ มั่นเหมาะ
ครู
Click ดูประวัติ
นายภาณุภากร ชมภู่
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชราภรณ์ สุขทั่วญาติ
ครู
Click ดูประวัติ
นายณัฐภัทร แก้วสิมมา
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : ห้องเรียนพิเศษ (GEP)
16 : ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
19 : ครูธุรการ