[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasakmontree School::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 224 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
มุมธรรมมะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
* ปีการศึกษา 2558
*
 ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560
* ปีการศึกษา 2561
* ปีการศึกษา 2562
ระบบรายเว็บไซต์
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางบุษกร วิเศษสมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสุวรรณา อินทร์ฉาย
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางเบญจพร สินธุวงษ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางอารีย์วรรณ เลิศลพ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวภัทรวดี โพธิ์พันธ์ุ
ครู
Click ดูประวัติ
นางพัลภา สุมิตรเหมาะ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนาราภัทร ไทยวัตถุ
ครู
Click ดูประวัติ
นายกษมะ นิจจันทร์พันศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นายสิทธิธรรม โพธิพันธุ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายนิติรุจน์ วุฒิไพบูลย์เดช
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวจิตติมา หมัดจะกิจ
ครู
Click ดูประวัติ
นายปธิกร ปัถยภากรณ์
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางนภัสรา อุทปา
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรีย์ เงินพรหม
ครู
Click ดูประวัติ
นายณัฐพล ถือธรรม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวศรุดา ก้อมมณี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวธันยาภรณ์ คอนคำ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวบุษยพรรณ พรหมวาทย์ จันทรา
ครู
Click ดูประวัติ
นางเรณู พยุหเกียรติ
ครูชำนาญการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : ห้องเรียนพิเศษ (GEP)
16 : ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
19 : ครูธุรการ