ประกาศผลการแข่งขัน
ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฏ
ประกาศผลสอบ ลำดับที่ 1-12
ประกาศผลสอบ ลำดับที่ 1-101
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 60001-60290
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 60291-60550
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 60551-60865
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 60866-61239
ประกาศผลการแข่งขัน
เคมีเพชรยอดมงกุฏ
ประกาศผลสอบ ลำดับที่ 1-11
ประกาศผลสอบตามลำดับ ลำดับที่ 1-110
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 40001-40420
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 40421-40840
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 40841-41217
ประกาศผลการแข่งขัน
ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฏ
ประกาศผลสอบ ลำดับที่ 1-14
ประกาศผลสอบตามลำดับ ลำดับที่ 1-101
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 50001-50350
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 50351-50700
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 50701-51050
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 51051-51270
ประกาศผลการแข่งขัน
ประถมตอนต้น
ประกาศผลสอบ ลำดับที่ 1-11
ประกาศผลสอบตามลำดับ ลำดับที่ 1-105
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 20001-20132
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 20133-20253
ประกาศผลการแข่งขัน
ประถมตอนปลาย
ประกาศผลสอบ ลำดับที่ 1-11
ประกาศผลสอบตามลำดับ ลำดับที่ 1-102
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 21001-21080
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 21081-21180
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 21181-21295
ประกาศผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลสอบ ลำดับที่ 1-12
ประกาศผลสอบตามลำดับ ลำดับที่ 1-101
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 30001-30120
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 30121-30252
ประกาศผลสอบตามเลขประจำตัว 30253-30377

ติดต่อ

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 02-277-0663, 02-277-3690 , 02-277-3692, 02-275-5147