ประกาศการผลคะแนนกลางภาค 2563/1
ประกาศตารางสอบปลายภาค 2563/1

ระดับทักษะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่องนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา
คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
เข้าเรียน Online วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ครูต่างชาติ
ประกาศการผลคะแนนกลางภาค 2563/1
แจ้งให้ทราบเรื่องการทดลองการเรียนการสอนในระบบ Online ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี


ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนครู ตารางสอนนักเรียน
ข่าวสาร/ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูธุรการและลูกจ้างชั่วคราว
เอกสารงานบุคคล เอกสารงานนิเทศและพัฒนา เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ