ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ
ชั้น ม.1 ชั้น ม.4 ชั้น ม.1 ชั้น ม.4
การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบความสามารถพิเศษ
 
ประกาศการผลการสอบแก้ตัวของนักเรียน ปรับปรุงล่าสุด 29 พ.ค.2563
นักเรียนที่ไม่ผ่านในรายวิชาใด ๆ ก็ตาม ยังสามารถติดต่อครูประจำวิชาเพื่อขอแก้ไขผลการเรียนได้ทาง Online ตลอดเวลา
โดยการส่งผลการสอบแก้ตัวในครั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2563
หากนักเรียนคนใดมีรายวิชาที่ไม่ผ่านตั้งแต่ 5 รายวิชาขึ้นไป นักเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้น
แจ้งให้ทราบเรื่องการทดลองการเรียนการสอนในระบบ Online ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ขณะนี้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถทดลองใช้งานระบบ Microsoft Teams ได้แล้ว


ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนครู ตารางสอนนักเรียน
ประกาศการรับเอกสาร ปพ.1 และประกาศนียบัตรของนักเรียน ม.3 และ ม.6
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ม.3 เดิม) เข้าแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ข่าวสาร/ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาเกาหลี และเจ้าหน้าที่ห้อง GEP