กลุ่มบริหารบุคคล
หน้าแรก PLC งานพัฒนาบุคลากร งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (ว21) งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (วPA) งานสวัสดิการ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ เอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
เกณฑ์ใหม่-แบบประเมินผลฯ-1-64.docx
เกณฑ์ใหม่-แบบประเมินผลฯ-1-64.pdf
แบบกรอกข้อมูล แบบลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ช่วงหยุดกรณีพิเศษ 4-30 มกราคม 2564