กลุ่มบริหารบุคคล
หน้าแรก PLC งานพัฒนาบุคลากร งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (ว21)
คู่มือ ว21 สพฐ.pdf
คู่มือ ว21-2560 (ฉบับ สพฐ.).pdf
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน วฐ2.doc
หลักกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเล.pdf
แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ.pdf
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน.docx
แบบประเมิน 13 ตชว.pdf
โปรแกรมกำหนดรอบปี-กรอกข้อมูลก่อน 5ก.ค.2560.xlsm
งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (วPA) งานสวัสดิการ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ เอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) แบบกรอกข้อมูล แบบลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ช่วงหยุดกรณีพิเศษ 4-30 มกราคม 2564