กลุ่มบริหารบุคคล
หน้าแรก งานพัฒนาบุคลากร งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง
คู่มือ ว21 สพฐ.pdf
คู่มือ ว21-2560 (ฉบับ สพฐ.).pdf
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน วฐ2.doc
หลักกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเล.pdf
แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ.pdf
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน.docx
แบบประเมิน 13 ตชว.pdf
โปรแกรมกำหนดรอบปี-กรอกข้อมูลก่อน 5ก.ค.2560.xlsm
งานสวัสดิการ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ