กลุ่มบริหารบุคคล
หน้าแรก งานพัฒนาบุคลากร
ID plan สพฐ.doc
บันทึกข้อความ ขอตั้งกลุ่ม PLC.doc
บันทึกข้อความ ขอส่งรายงาน PLC.doc
ปฏิทินปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน PLC.doc
รายงานการดำเนินงาน PLC ปีการศึกษา 2563.doc
แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม PLC.doc
งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง งานสวัสดิการ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ