กลุ่มบริหารบุคคล
หน้าแรก PLC งานพัฒนาบุคลากร งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (ว21) งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (วPA) งานสวัสดิการ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ เอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) แบบกรอกข้อมูล
กรอกข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนา
การได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
แบบลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ช่วงหยุดกรณีพิเศษ 4-30 มกราคม 2564